با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

 

مجموعه آئین‌نامه‌های دانشجویی و دانشگاهی دانشکده‌های مدیریت

مجموعه فرم‌های دانشجویی و دانشگاهی دانشکده‌های مدیریت

مجموعه فرم‌های وب‌سایت مدیرسنتر برای استفاده کاربران

فرم درخواست آئین‌نامه یا فرم دانشجویی و دانشگاهی ناموجود در سایت

 

Download PDF