با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

 

گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار

 کاربرد گواهینامه:

سمت ارزش‌گذاری اوراق بهادار

پیش‌نیاز:

پیش‌نیاز اخذ گواهینامه: دارا بودن گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه

 پیش‌نیاز آزمون: دارا بودن گواهینامه حرفه‌ای اصول بازار سرمایه

 معافیت‌ها:

دارندگان مدرک CIIA، در صورت دریافت گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای، گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم)، در صورت دریافت گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای، گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

 

مفاد آزمون:

عنوان درس

تعداد سؤالات

دریافت سرفصل‌ها

حدنصاب نمره قبولی

مباحث پیشرفته در ارزش‌گذاری سهام

۳۰ PDF

اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰

مباحث پیشرفته در ارزش‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت

۳۰ PDF اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰
مباحث پیشرفته در ابزار مشتقه و ارزش‌گذاری آن‌ها ۳۰ PDF

اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰

جمع تعداد سؤالات ۱۰۰ و زمان پاسخگویی ۱۲۵ دقیقه

 

منابع پیشنهادی:

عنوان درس منابع پیشنهادی
مباحث پیشرفته در ارزش‌گذاری سهام بخش اول از کتاب «خودآموز آزمون ارزشیابی اوراق بهادار» تألیف مهدی آسیما نشر نگاه دانش
مباحث پیشرفته در ارزش‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت  بخش دوم از کتاب «خودآموز آزمون ارزشیابی اوراق بهادار» تألیف مهدی آسیما نشر نگاه دانش
مباحث پیشرفته در ابزار مشتقه و ارزش‌گذاری آن‌ها بخش سوم از کتاب «خودآموز آزمون ارزشیابی اوراق بهادار» تألیف مهدی آسیما نشر نگاه دانش

 

منبع: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گردآوری: مدیرسنتر

 

 

Download PDF