با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

 

گواهینامه اصول بازار سرمایه

کاربرد گواهینامه:

سمت مدیر سرمایه‌گذاری یا عضویت در گروه مدیران سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سمت کارشناس در شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری

پیش‌نیاز:

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم

 معافیت‌ها:

دارندگان مدرک دکترا یا معادل آن در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که حداقل دو مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا حداقل یک کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده باشند، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای و تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون، گواهینامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت کسب حداقل ۵۰ درصد نمره در هر دو ماده امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دوره آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای، گواهینامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

دارندگان مدرک CIIA  در صورت کسب حداقل ۵۰ درصد نمره در هر دو ماده امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دوره آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای، گواهینامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

 

مفاد آزمون:

عنوان درس

تعداد

سؤالات

ضرایب دریافت سرفصل‌ها حدنصاب نمره قبولی
فهم و تحلیل صورت‌های مالی ۲۵ ۴ PDF

قبولی در این آزمون منوط به احراز حدنصاب نمره قبولی درتک تک دروس و احراز حدنصاب نمره قبولی در نمره کل است.

الف- نمره هر درس:

– نصف میانگین نمرات هر درس مشروط به اینکه بین ۲۰ تا ۳۵ درصد باشد؛

– درصورتی‌که نصف میانگین نمرات هر درس بیش از ۳۵ درصد باشد؛ ۳۵ درصد ملاک است و درصورتی‌که نصف میانگین نمرات هر درس کمتر از ۲۰ درصد باشد ۲۰ درصد ملاک است.

ب- نمره کل: حدنصاب نمره کل برابر است با میانگین نمرات کل داوطلبان به‌علاوه یک انحراف معیار یا ۵۰ درصد هرکدام کمتر باشد. (در محاسبه میانگین و انحراف معیار، ۵ درصد بیشترین و ۵ درصد کمترین نمرات حذف می‌شود)

مقدمات بازارها، ابزارها
و نهادهای مالی
۲۵ ۴ PDF
مقدمات امور مالی شرکتی ۲۵ ۴ PDF
مقدماتی بر اقتصاد ۲۵ ۳ PDF
روش‌های کمی مقدماتی ۲۵ ۳ PDF
اصول بازار سرمایه اسلامی
و اخلاق حرفه‌ای
۲۰ ۴ PDF
مقررات اصول بازار سرمایه ۲۵ ۴ PDF

جمع تعداد سؤالات ۱۷۰ و زمان پاسخگویی ۲۱۰ دقیقه

 

منابع پیشنهادی:

عنوان درس منابع پیشنهادی
فهم و تحلیل صورت‌های مالی بخش اول از جلد اول کتاب «خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه» نشر نگاه دانش
مقدمات بازارها، ابزارها
و نهادهای مالی
بخش دوم از جلد دوم کتاب «خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه» نشر نگاه دانش
مقدمات امور مالی شرکتی بخش سوم از جلد اول کتاب «خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه» نشر نگاه دانش
مقدماتی بر اقتصاد بخش اول از جلد دوم  کتاب «خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه» نشر نگاه دانش
روش‌های کمی مقدماتی بخش دوم از جلد اول  کتاب «خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه» نشر نگاه دانش
اصول بازار سرمایه اسلامی
و اخلاق حرفه‌ای

بخش سوم از جلد دوم کتاب «خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه» نشر نگاه دانش

دریافت فایل مقاله دکتر صالح آبادی (PDF)

دریافت فایل اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای (PDF)

 

منبع: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گردآوری: مدیرسنتر

 

Download PDF