با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

 

گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه

کاربرد گواهینامه:

سمت تحلیلگری در شرکت‌های کارگزاری، سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری

 پیش‌نیاز:

پیش‌نیاز آزمون: دارا بودن گواهینامه حرفه‌ای اصول بازار سرمایه

 معافیت‌ها:

دارندگان مدرک دکترا یا معادل در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که حداقل ۵ مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا یک کتاب در زمینه مالی و ۳ مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا دو کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده باشند، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای و تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهینامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای، گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهینامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای، گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

 

 مفاد آزمون:

عنوان درس

تعداد سؤالات ضرایب دریافت سرفصل‌ها حدنصاب نمره قبولی

زبان تخصصی مالی، اقتصاد

۲۰ ۲

PDF

قبولی در این آزمون منوط به احراز حدنصاب نمره قبولی درتک تک دروس و احراز حدنصاب نمره قبولی در نمره کل است.

الف- نمره هر درس:

– نصف میانگین نمرات هر درس مشروط به اینکه بین ۲۰ تا ۳۵ درصد باشد؛

– درصورتی‌که نصف میانگین نمرات هر درس بیش از ۳۵ درصد باشد؛ ۳۵ درصد ملاک است و درصورتی‌که نصف میانگین نمرات هر درس کمتر از ۲۰ درصد باشد ۲۰ درصد ملاک است.

ب- نمره کل: حدنصاب نمره کل برابر است با میانگین نمرات کل داوطلبان به‌علاوه یک انحراف معیار یا ۵۰ درصد هرکدام کمتر باشد. (در محاسبه میانگین و انحراف معیار، ۵ درصد بیشترین و ۵ درصد کمترین نمرات حذف می‌شود)

مباحث پیشرفته در تحلیل صورت‌های مالی

۲۰

۴

PDF

مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی

۲۵ ۴

PDF

مباحث پیشرفته سرمایه‌گذاری

۳۵

۴

PDF

اقتصاد پیشرفته

۲۵ ۳

PDF

روش‌های کمی پیشرفته

۳۰

۳

PDF

مقررات تحلیلگری بازار سرمایه ۲۵ ۴

PDF

جمع تعداد سؤالات ۱۸۰ و زمان پاسخگویی ۲۲۵ دقیقه

 

 

 

منابع پیشنهادی:

عنوان درس منابع پیشنهادی
زبان تخصصی مالی، اقتصاد

Essentials of  investment

مباحث پیشرفته در تحلیل صورت‌های مالی جلد اول کتاب «خودآموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه» تألیف آقای مطمئن نشر نگاه دانش
مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی بخش اول از جلد دوم کتاب «خودآموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه» تألیف مهدی آسیما، نشر نگاه دانش
مباحث پیشرفته سرمایه‌گذاری بخش دوم از جلد دوم کتاب «خودآموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه» تألیف مهدی آسیما، نشر نگاه دانش
اقتصاد پیشرفته کتاب‌های «اقتصاد کلان» و «اقتصاد خرد» تألیف آقای دکتر نظری نشر نگاه دانش
روش‌های کمی پیشرفته جلد سوم کتاب «خودآموز تحلیل گری بازار سرمایه» تألیف دکتر حسین توکلیان  نشر نگاه دانش
مقررات تحلیلگری بازار سرمایه اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای (PDF)

 

منبع: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گردآوری: مدیرسنتر

Download PDF