با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

 

گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار

کاربرد گواهینامه:

سمت مدیریت سبد در شرکت‌های دارای مجوز سبدگردانی

 پیش‌نیاز:

پیش‌نیاز اخذ گواهینامه: دارا بودن گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه

 پیش‌نیاز آزمون: دارا بودن گواهینامه حرفه‌ای اصول بازار سرمایه

معافیت‌ها:

دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای، گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار، با تأیید کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای، گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

 

مفاد آزمون:

عنوان درس

تعداد سؤالات دریافت سرفصل‌ها

حدنصاب نمره قبولی

مدیریت سبد اوراق بهادار

۴۰

PDF

اخذ نمره ۴۰ از ۱۰۰

مقررات سبد اوراق بهادار

۳۰

PDF

اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰

جمع تعداد سؤالات ۷۰ و زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه

 

منابع پیشنهادی:

عنوان درس

منابع پیشنهادی

مدیریت سبد اوراق بهادار

بخش اول کتاب «خودآموز آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار» تألیف احسان طیبی نشر نگاه دانش

بخش دوم کتاب «خودآموز آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار» تألیف احسان طیبی نشر نگاه دانش

 

منبع: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

گردآوری: مدیرسنتر

 

Download PDF