مدیرکل دفتر آموزش های آزاد و چندرسانه ای خبر داد:دروس الکترونیکی فقط به اساتید دارای کارت صلاحیت تدریس ارائه می شود
دکتر نصیر زاده مدیرکل دفتر آموزش های آزاد و چندرسانه ای با اشاره به برگزاری کارگاه های دوره ای “آموزش راهبردهای تدریس الکترونیکی” و اعطای کارت صلاحیت تدریس الکترونیکی به اساتید شرکت کننده در کارگاه های مذکور گفت: از این پس کارشناسان آموزش الکترونیکی فقط می توانند دروس الکترونیکی را به اساتید دارای کارت صلاحیت تدریس الکترونیکی ارائه دهند.

پیرو برگزاری کارگاه های دوره ای “آموزش راهبردهای تدریس الکترونیکی” به کلیه اساتید شرکت کننده در این کارگاه ها کارت صلاحیت تدریس الکترونیکی اعطا شد و از این پس فقط اساتیدی که دارای این کارت هستند می توانند دروس الکترونیکی را ارائه نمایند.
شایان ذکر است کارگاهی برای اساتید و نمایندگان آموزش الکترونیکی استان های قطب و حامی که به هر دلیلی نتوانسته اند از این کارگاه ها استفاده نمایند در نظر گرفته و تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

گردآوری: ModirCenter.com

Download PDF