با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

 

عنوان دانشگاه گروه نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه اختصاصی
مرکز تهران غرب علوم اقتصاد اصغر ابوالحسنی استادیار ورود
مرکز تهران غرب مدیریت رفتار سازمانی سید علی‌اکبر احمدی استاد ورود
مرکز تهران غرب جامعه‌شناسی ارتباطات غلامرضا ارجمندی استادیار ورود
مرکز تهران غرب علوم سیاسی کاوه امیرخانی شهرکی استادیار ورود
مرکز تهران غرب مدیریت دولتی امیرحسین امیرخانی دانشیار ورود
مرکز تهران غرب مدیریت استراتژیک محمدتقی امینی دانشیار ورود
مرکز تهران غرب علوم اقتصاد مینو امینی میلانی استادیار ورود
مرکز تهران غرب علوم اقتصاد جهانگیر بیابانی استادیار ورود
مرکز تهران غرب مدیریت بازرگانی محمدمهدی پرهیزگار استادیار ورود
مرکز تهران غرب سفیر شیب جویجری ورود
مرکز تهران غرب علوم سیاسی محمدرضا حاتمی استادیار ورود
مرکز تهران غرب مدیریت بازرگانی میرزا حسن حسینی استاد ورود
مرکز تهران غرب علوم اقتصاد فرهاد خداداد کاشی استاد ورود
مرکز تهران غرب جامعه‌شناسی پروانه دانش استادیار ورود
مرکز تهران غرب مدیریت دولتی حسن درویش استادیار ورود
مرکز تهران غرب مدیریت دولتی مالک دلیر مربی ورود
مرکز تهران غرب مدیریت بازرگانی – اجرایی -MBA علی ربیعی دانشیار ورود
مرکز تهران غرب مدیریت دولتی رضا رسولی دانشیار ورود
مرکز تهران غرب علوم اقتصاد محمدرضا رنجبر فلاح استادیار ورود
مرکز تهران غرب جامعه‌شناسی محمدجواد زاهدی دانشیار ورود
مرکز تهران غرب مدیریت دولتی محمدعلی سرلک دانشیار ورود
مرکز تهران غرب مدیریت بازرگانی ناصرشم بیانی استادیار ورود
مرکز تهران غرب علوم سیاسی احمد شوهانی استادیار ورود
مرکز تهران غرب حسابداری جلال شیرزاده ورود
مرکز تهران غرب علوم اقتصاد حسن صادقی استادیار ورود
مرکز تهران غرب امور بازرگانی محمدرضا عباسی ورود
مرکز تهران غرب مدیریت دولتی طاهره فیضی دانشیار ورود
مرکز تهران غرب حسابداری عزیز گرد استادیار ورود
مرکز تهران غرب مدیریت بازرگانی محمد محمودی میمند دانشیار ورود
مرکز تهران غرب حسن مخملی ورود
مرکز تهران غرب علوم اجتماعی امیر ملکی دانشیار ورود
مرکز تهران غرب علوم اقتصاد یگانه موسوی جهرمی دانشیار ورود
مرکز تهران غرب علوم سیاسی محمدرضا میر شمسی مربی ورود
مرکز تهران غرب مدیریت استراتژیک سید محمد میر محمدی استادیار ورود
مرکز تهران غرب علی نجات‌بخش ورود
مرکز تهران غرب حسابداری سید هادی هاشمی استادیار ورود
مرکز تهران غرب مدیریت رفتار سازمانی حسن الوادری استادیار ورود
ورود
در صورتی که شما نیز یکی از اساتید گروه مدیریت دانشگاه‌های پیام نور ایران هستید، برای ثبت یا ویرایش اطلاعات، اینجا را کلیک کنید.

 

 

 

Download PDF