شرکت سیما شناسه تابان با برند ST شرکت سیما شناسه تابان اقع در تهران و تولید کننده انواع محصولات LED در نظر دراد برای تأمین نیروی فنی مورد نیاز خود از افراد واجد شرایط برق کار و مونتاژکار استخدام نماید.

Download PDF