شرکت بازرگانی تکساران توزیع کننده انحصاری محصولات تک ماکارون در اهواز جهت تامین کادر مالی مورد نیاز خود ، اقدام به استخدام به تعدادی مدیر حسابداری فروش منطقه (آقا) کرده است.

Download PDF