دکتر آذر کفاش پور

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، خانم دكتر آذر كفاش پور، عضو هيأت علمي گروه مديريت دانشكده علوم اداري و اقتصاد، به عنوان بانوي برگزيده استان خراسان رضوي، انتخاب شد.
در مراسمي كه به مناسبت هفته زن و با حضور مهندس رشيديان، استاندار خراسان رضوي برگزار شد، از خانم دكتر كفاش پور، مسئول طرح اشتغال پايدار زنان استان، تقدير شد.

تقدیرنامه دکتر آذر کفاش پور

منبع خبر: um.ac.ir
گردآوری: ModirCenter.com

Download PDF