اولين همايش ملي مديريت آموزش و پيشرفت علمي در تاریخ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ توسط پژوهشكده دمش سپاهان و تحت حمايت سيويليكا در شهر اصفهان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

حوزه(هاي) تحت پوشش: آموزش
تاريخ برگزاري: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
تاريخ برگزاري ميلادی: ۲۰۱۵-۰۴-۳۰
برگزار کننده: پژوهشكده دمش سپاهان
سایر برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليكا
محل برگزاري: اصفهان
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: ۱۳۹۴/۱/۱۵
مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۳۹۴/۱/۱۵
مهلت ثبت نام: ۱۳۹۴/۱/۲۵

محور هاي همايش:
مهندسي‌ فرهنگي‌، سياست گذاري و تدوين چشم انداز در حوزه آموزش ارزيابي سيستم آموزشي كشور با تأكيد بر سند تحول بنيادين نظام روش‌ها و نظام‌هاي برتر آموزشي در دنيا مديريت، رهبري و انگيزش درحوزه آموزش تحقيق و توسعه در آموزش با تأكيد بر توسعه پايدار انواع سرمايه‌هاي نظام آموزشي (روان شناختي‌، فرهنگي، اجتماعي،…)
چالش‌هاي پلكان عبور از مرحلۀ دانش آموزي به دانشجويي توسعه منابع انساني‌ و چارچوب شايستگي‌هاي حرفه‌اي معلم و استاد
اهميت چشم انداز فردي و هدف يابي‌ صحيح تحصيلي‌ رويكردهاي نوين آموزش با تأكيد بر آموزش‌ها و علوم بين رشته‌اي
فرآيند و مؤلفه‌هاي توليد علم اثر بخش
پداگوژي و تعليم و تربيت كودكان هيوتاگوژي، آندراگوژي و ارتقاء سطح آگاهي‌ و دانش عمومي‌ جامعه سينرگوژي، همياري و آموزش‌هاي تيمي آموزش و پرورش، تفكر انتقادي و خلاق مدرسه آرماني لذت يادگيري
برنامه درسي‌ پنهان و پوچ
تدريس اثر بخش و نقش كتاب‌ها و ابزار كمك آموزشي مدرسه‌هاي هوشمند، آموزش‌هاي مجازي و الكترونيكي انواع هوش‌ و يادگيري (هوش معنوي، هوش فرهنگي‌، هوش هيجاني،…) شناخت و فرا شناخت در حوزه آموزش نقش متقابل خانواده، اجتماع و مدرسه در پيشرفت درسي‌
مدل‌هاي بهبود محيط‌ ها و فضاهاي آموزشي
رويكردهاي نوين در نظام ارزشيابي دانش آموزان و دانشجويان رويكردهاي نوين در نظام ارزشيابي برنامه درسي
كارآيي دروني و بيروني در نظام آموزشي هويت‌هاي چندگانه، تكثرفرهنگي‌، آموزش‌و برنامه ريزي آمايش سرزمين جهاني‌ شدن و توسعه روابط علمي فراميهني تربيت بين نسلي و شكاف نسل‌ها در حوزه ياددهي ـ يادگيري
اخلاق و فرا اخلاق در حوزه آموزش جرم انگاري در حوزه تخلفات آموزشي آسيب‌شناسي تربيت معنوي و ديني نقش رسانه‌‌هاي عمومي‌ در آموزش نقش فرهنگ وقف در نظام آموزشي

منبع خبر: civilica.com
گردآوری: ModirCenter.com

Download PDF