به گزارش مدیر سنتر با عنایت به مشخص شدن محورهای کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، دبیرخانه کنفرانس به دنبال ایجاد فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها و تجارب در این حوزه گسترده، اقدام به فراخوان ارسال مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی نموده است. بر این اساس از صاحبنظران، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید حوزه های مدیریت و مهندسی صنایع تقاضا می شود نسبت به ارسال مقالات خود به کنفرانس اقدام نمایند. برای آشنایی بیشتر با سرفصل های کنفرانس و اطلاع از نحوه ارسال مقالات به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

سایت کنفرانس: icmi.ir
گردآوری: ModirCenter.com

Download PDF