اهداف و آینده شغلی و بازار کار رشته مدیریت فناوری اطلاعات

به گزارش مدیرسنتر، فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم‌های اطلاعات پیشرفته با تسلط به مباحث تئوری مدیریتی و همچنین با فراگیری مباحث تخصصی و آشنایی با دروس سیستم‌های اطلاعاتی، امکان ورود به بخش‌های ساماندهی اطلاعات در سازمان‌های بزرگ را خواهند داشت؛ اما این امر مستلزم کسب مهارت‌های ادراکی در شناخت سیستم، مهارت‌های فنی مربوط به پایگاه‌های داده و مهارت متقاعدسازی و روابط عمومی است زیرا متأسفانه تعدادی از مدیران به این‌گونه تغییرات معتقد نیستند و گاها در مسیر ایجاد سیستم مانع‌تراشی می‌نمایند. مدیرسنتر اکیداً به دانشجویان این رشته توصیه می‌کند که با کسب مهارت‌های یادشده اجازه ندهند در حد کارشناسی در واحدهای تحلیل گری سیستم‌ها یا پشتیبانی از نرم‌افزارهای تولیدشده گمارده شوند و طالب امور مدیریتی باشند. فراگیری زبان انگلیسی و کسب مهارت‌های عملی از طریق راه‌اندازی سیستم‌های اطلاعاتی در سطوح پایین‌تر موجبات اعتمادبه‌نفس را فراهم می‌آورد. از دیگر نکات ضروری برای دانشجویان این رشته، کسب مهارت‌های کارهای تیمی است زیرا هیچ سیستم اطلاعاتی به‌صورت انفرادی طراحی نشده است. فارغ‌التحصیلان علاوه بر موارد فوق، شانس استخدام در واحدهای مدیریت اطلاعات، پشتیبانی پایگاه داده و بخش IT سازمان‌ها و شرکت‌ها را نیز خواهند داشت.

فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش نظام کیفیت فراگیر با تسلط به مباحث تئوری مدیریت و همچنین با فراگیری مباحث تخصصی و آشنایی با دروس IT و نظام‌های کیفیت، امکان برقراری ارتباط با سطوح عملیاتی و استقرار سیستم‌های کیفیت در واحدهای تولیدکننده نرم‌افزاری و سازمان‌های بزرگ را خواهند داشت. این دسته از فارغ‌التحصیلان، به علت دارا بودن دروس تخصصی متفاوت، شانس استخدام در واحدهای مدیریت کیفیت، سیستم‌ها و روش‌ها از سازمان‌ها را نیز خواهند داشت. در نگاه مدیران بعضاً دانشجویان این رشته با دانشجویان کامپیوتر مقایسه می‌شوند، لذا مدیرسنتر به دانشجویان این رشته فراگیری زبان انگلیسی و کسب مهارت‌های عملی از طریق کارهای پاره‌وقت و پروژه‌ای در مؤسسات و واحدهای تولیدی و گذراندن دوره‌های تخصصی کامپیوتر، در زمان دانشجویی را توصیه می‌نماید تا بعدها بتوانند مشاغل با سطح درآمدی بالا را کسب کنند.

فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی با تسلط به مباحث تئوری مدیریت و منابع انسانی، همچنین با فراگیری مباحث تخصصی و آشنایی با دروس کامپیوتر و IT، امکان برقراری ارتباط با سطوح عملیاتی و هدایت مؤسسات تولیدکننده نرم‌افزار یا واحدهای نرم‌افزاری از سازمان‌های بزرگ را خواهند داشت؛ اما متأسفانه بعضاً به دلیل نبود تجربه فارغ‌التحصیلان این رشته در بازار کار، در عمل به امور کارشناسی در واحدهای تحلیل گری سیستم‌ها یا پشتیبانی از نرم‌افزارهای تولیدشده گمارده می‌شوند و امور مدیریتی به آن‌ها سپرده نمی‌شود؛ اما این مطلب نبایستی موجب نگرانی دانشجویان این رشته گردد، مدیرسنتر به دانشجویان این رشته، فراگیری زبان انگلیسی و کسب مهارت‌های عملی از طریق کارهای پاره‌وقت و پروژه‌ای در مؤسسات و واحدهای تولیدی در زمان دانشجویی را توصیه می‌نماید.

گردآوری: مدیرسنتر

Download PDF