دریافت گواهینامه های حرفه ای بین المللی در حوزه مدیریت پروژه از بهترین خواسته های مشترک بین افراد و شرکتها بالنده پروژه محور محسوب می شود. شرکت کنندگان این دوره که قبلا با استاندارد PMBOK آشنایی پیدا کرده اند با نکات کلیدی و ظرایف آزمون کاملا آشنا شده و آماده قبولی در آزمون نهایی می شوند.

دوره مدیریت پروژه موسسه آریانا

مخاطبان دوره:
متقاضیان اخذ مدرک PMP
دارا بودن مدرك كارشناسي و آشنايي با مفاهيم مديريت پروژه بر اساس PMBOK
پیش نیاز حضور در دوره جامع هفت روزه مديريت پروژه بر اساس PMBOK یا تسلط بر استاندارد PMBOK

سرفصل های دوره :
بررسي ساختار آزمون (تعداد، ترکيب و نوع پرسشها، مدت زمان پاسخگويي و … )
مرور نکات مهم هر يک از فصلهاي استاندارد PMBOK Guide
مرور نکات تستي هر يک از فصلهاي استاندارد
بحث و بررسي در مورد تستهاي نمونه براي هر يک از فصلهاي استاندارد
برگزاري يک آزمون کامل (شبيه‌سازي آزمون PMP)
معرفي تفصيلي منابع آموزشي آمادگي براي آزمون
برنامه‌ريزي تفصيلي کسب آمادگي کافي براي شرکت در آزمون

هدف دوره :
آشنايي با ساختار آزمون PMP و ترکيب و نوع پرسشها
آشنايي با منابع آموزشي آمادگي براي آزمون
مرور نکات مهم استاندارد و نکات مهم تستي
آشنايي با تستهاي نمونه
برنامه‌ريزي تفصيلي کسب آمادگي کافي براي شرکت در آزمون

ویژگیهای دوره:
حل و تشریح ۲۰۰ نمونه تست از آزمون PMP
ارائه نکات مهم نهفته در هر تست

منبع خبر: . aryanapm.com
گردآوری: ModirCenter.com

Download PDF