سازمان مديريت صنعتی، دهمين كنفرانس توسعه منابع انسانی را با موضوع «مديريت منابع انساني، مسئوليت مشترك همه مديران» برگزار مي‏ كند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت صنعتي، روز نخست اين كنفرانس در تاريخ ۲۷ آبان ماه سال جاري در مركز همايش‏ هاي بين‏المللي صدا و سيما و روز دوم آن، ۲۸ آبان ماه در ساختمان شماره ۲ سازمان مديريت صنعتي (مركز مطالعات بهره‏وري و منابع انساني) برگزار مي‏ شود.

بنا به اين گزارش، نقش مديريت منابع انساني در اقتصاد مقاومتي، فرهنگ سازماني، راهبردهاي توسعه اعتماد و ارزش ‏هاي سازماني و سهم و نقش مديريت منابع انساني در مسئوليت اجتماعي، از جمله محورهاي اين كنفرانس هستند.

در اين كنفرانس، آخرين دستاوردهاي مديريت منابع انساني در كشور ارائه و جوايز سالانه تعالي منابع انساني اعطا مي ‏شود؛ همچنين از كتاب مباحث منتخب در مديريت منابع انساني رونمايي خواهد شد.

از برنامه‏ هاي اين كنفرانس مي ‏توان به ارائه و بررسي تجربيات برتر، و نيز چالش ‏ها و مسائل مديريت منابع انساني در سازمان ‏ها و بنگاه ‏هاي اقتصادي اشاره كرد.

سخنراني استادان و متخصصان منابع انساني، و همچنين برگزاري كارگاه‏ ها، نشست‏ ها، كلينيك‏ ها و نمايشگاه تخصصي از ديگر برنامه ‏هاي دهمين كنفرانس توسعه منابع انساني است.

براي كسب اطلاعات بيشتر  به نشاني اينترنتي كنفرانس WWW.HRDconf.ir  مراجعه فرماييد يا با تلفن ۸۸۶۰۴۲۲۲ داخلي‏هاي ۳۰۱۶ ، ۳۱۷۲ و ۳۱۶۲ تماس بگيريد.

Download PDF