بازار بورس و اوراق بهادار تهران در ادامه روند نزولی بودن خود از دی ماه سال گذشته، از ابتدای امسال نیز با کاهش محسوسی در شاخص کل، بازاری سرد و بی روح را رقم زده است.
به گزارش سایت مدیر سنتر عدم ثبات در رفتار خرید و فروش حقیقی ها باعث شده است اعتماد به سرمایه گذاری در این بازار کم کم رخت بربندد به طوریکه اندک سرمایه گذاران با دیدن این شرایط فقط صف های فروش را افزایش داده اند و دل خوش به عرضه های اولیه بازار بورس در سال ۹۳ هستند.
در صورتیکه مسئولان سازمان بورس نتوانند سازماندهی این بازار را به دست گیرند، بازگرداندن سرمایه گذارانی که با ضررهای هنگفتی خارج شده اند، دور از باور خواهد بود. امروز نیز با افت شدید شاخص کل، احتمال ورود آن به کانال ۷۵ هزار شدت گرفته است. یعنی برای سرمایه گذاران، این مثل که سالی که نکوست از بهارش پیداست، تداعی کننده خاطرات خوبی نخواهد بود.

منبع: ModirCenter.com

Download PDF