با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

 

اساتید برجسته و ممتاز مدیریت در دانشگاه‌های دولتی ایران

اساتید برجسته و ممتاز مدیریت در دانشگاه‌های آزاد اسلامی ایران

اساتید برجسته و ممتاز مدیریت در دانشگاه‌های پیام نور ایران

اساتید برجسته و ممتاز مدیریت در دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی ایران

اساتید برجسته و ممتاز مدیریت در دانشگاه‌های علمی کاربردی ایران

اساتید مدعو مدیریت در کلیه دانشگاه‌های ایران

 

 

 

اساتید مرحوم رشته مدیریت

زنده‌یاد دانشگاه گروه سال تولد سال فوت صفحه اختصاصی
غلامرضا اسلامی بیدگلی تهران مدیریت مالی ۱۳۲۵ ۱۳۹۲ ورود
الهه تقوی شوازی یزد بازرگانی   ۱۳۹۳ ورود
حسن میرزایی اهرنجانی تهران   ۱۳۲۱ ۱۳۹۰ ورود
داور ونوس تهران     ۱۳۸۹ ورود
سید مهدی حسینی قادیکلایی آزاد واحد فیروزکوه     ۱۳۹۵ ورود
محمدرضا عباسی پیام نور       ورود

 

اعضای هیئت‌علمی بازنشسته رشته مدیریت

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشگاه سال تولد سال بازنشستگی صفحه اختصاصی
نقی بهرام فر استادیار تهران     ورود
احمد مدرس استادیار تهران     ورود
ایرج نوروش استاد تهران ۱۳۲۳   ورود
منوچهر شجاعی دانشیار تهران     ورود
حسن عابدی جعفری استادیار تهران ۱۳۳۰   ورود
علی‌اکبر فرهنگی استاد تهران ۱۳۲۱   ورود
مهراندخت نظام شهیدی استادیار تهران     ورود
فریدون وردی نژاد استادیار تهران ۱۳۲۵ ۱۳۸۹ ورود
محمود فیروزیان دانشیار تهران ۱۳۲۳   ورود
محمود صارمی دانشیار تهران     ورود
داود کریمی دستجردی استادیار تهران     ورود
دکتر عباس صدقی استاد تهران     ورود
دکتر محمدصادق ضیایی استاد تهران     ورود
دکتر اسفندیار سعادت دانشیار تهران     ورود
دکتر یوسف فربودی استادیار تهران     ورود
علی جهانخانی دانشیار شهید بهشتی   ۱۳۸۷ ورود
هوشنگ اسدالهی استادیار شهید بهشتی   ۱۳۸۵ ورود
غلامحسین باهر استادیار شهید بهشتی   ۱۳۸۵ ورود
محمدرضا شجاعی استادیار شهید بهشتی   ۱۳۸۵ ورود
محمود حسین زاده مربی شهید بهشتی   ۱۳۸۵ ورود
محمدحسن اردبیلی مربی شهید بهشتی   ۱۳۸۸ ورود
محمدتقی کاشانی نیا مربی شهید بهشتی   ۱۳۸۵ ورود
محمود آقا حسینعلی شیرازی استادیار شهید بهشتی   ۱۳۸۸ ورود
قدرت اله مشایخی مربی شهید بهشتی   ۱۳۸۲ ورود
عباسعلی حاج کریمی دانشیار شهید بهشتی   ۱۳۹۰ ورود
فرهاد فرزد ‌ مربی ‌ شهید بهشتی   ۱۳۹۲ ورود
نسرین جزنی استادیار شهید بهشتی   ۱۳۹۲ ورود
پرویز احمدی دانشیار تربیت مدرس     ورود
مجید صباغ کرمانی   تربیت مدرس     ورود
علی قنبری دانشیار تربیت مدرس     ورود
ابوالفضل فروزنده دهکردی دانشیار تربیت مدرس ۱۳۴۰   ورود
سید ابراهیم حسینی نسب دانشیار تربیت مدرس     ورود
حمید خالقی مقدم   علامه طباطبایی     ورود
محسن خوش‌طینت   علامه طباطبایی     ورود
غلامحسین دلجو   علامه طباطبایی     ورود
حسین رحمان سرشت   علامه طباطبایی     ورود
محمود ساعتچی   علامه طباطبایی ۱۳۸۳   ورود
ولی‌الله سیف   علامه طباطبایی ۱۳۳۱   ورود
شمس السادات زاهدی   علامه طباطبایی ۱۳۲۳   ورود
سید مجید موحدیان استادیار فردوسی     ورود
غلامرضا ارجمندی استادیار پیام نور تهران غرب     ورود

 

اساتید رشته مدیریت در دانشگاه‌های ایران با مرتبه استادی

نام و نام خانوادگی دانشگاه گروه سال تولد صفحه اختصاصی
علی رضائیان شهید بهشتی دولتی   ورود
محمدرضا حمیدی زاده شهید بهشتی  بازرگانی   ورود
اکبر عالم تبریز شهید بهشتی صنعتی   ورود
سید مصطفی رضوی شهید بهشتی صنعتی   ورود
محمدرضا صادقی مقدم شهید بهشتی صنعتی ۱۳۵۹ ورود
احمد جعفرنژاد چقوشی تهران صنعتی   ورود
منصور مؤمنی تهران صنعتی   ورود
محمدرضا مهرگان تهران صنعتی   ورود
طهمورث حسنقلی پور تهران بازرگانی   ورود
علی دیواندری تهران بازرگانی   ورود
محمدسعید تسلیمی تهران دولتی   ورود
غلامرضا طالقانی تهران دولتی   ورود
رحمت اله قلی پور سونه تهران دولتی   ورود
سیدمحمد مقیمی تهران دولتی   ورود
بابک سهرابی یورتچی تهران فناوری اطلاعات   ورود
رضا راعی تهران مالی وبیمه   ورود
وحید محمودی تهران مالی وبیمه   ورود
علی اصغر پورعزت تهران مالی وبیمه   ورود
مجید مختاریان تهران مطالعات اسلامی   ورود
سیدرضا سیدجوادین تهران منابع انسانی ۱۳۳۵ ورود
آرین قلی پور تهران منابع انسانی ۱۳۵۲ ورود
عادل آذر تربیت مدرس   ۱۳۴۵ ورود
حسن دانایی فرد تربیت مدرس     ورود
اصغر مشبکی اصفهانی تربیت مدرس     ورود
سید سعید مرتضوی فردوسی     ورود
شمس الدین ناظمی فردوسی     ورود
فریبرز رحیم نیا فردوسی     ورود
سید علی‌اکبر افجه علامه طباطبایی   ۱۳۲۷ ورود
فتاح شریف زاده علامه طباطبایی     ورود
جمشید صدقیانی علامه طباطبایی     ورود
کامران فیضی علامه طباطبایی     ورود
غلامرضا جندقی پردیس فارابی   ۱۳۳۹ ورود
حسین خنیفر پردیس فارابی   ۱۳۴۸ ورود
حسن زارعی متین پردیس فارابی     ورود

Download PDF