معرفی رشته مدیریت اجرایی (مقطع کارشناسی ارشد)

به گزارش مدیرسنتر، مجموعه مدیریت اجرایی و گرایش‌های آن، با هدف پرورش مدیرانی کارآمد و توانمند که قابلیت ارتقای مستمر بهره‌وری سازمانی را داشته باشند، طرح‌ریزی شده و در جمع گزینه‌های موجود برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد قرار گرفته است. سه گرایش مطرح رشته مدیریت اجرایی عبارت است از: مدیریت بازاریابی و صادرات، استراتژیک و مدیریت تولید و عملیات پیشرفته.

برای تحصیل در این رشته به‌طورکلی چه چیزهایی موردنیاز است؟

  • علاقه‌مندی به علوم مدیریت (بسیار مهم)
  • قدرت و توان ادراک، تجزیه‌وتحلیل و نهایتاً حل مشکلات مدیریتی

برای تحصیل در هریک از گرایش‌های این رشته به‌طور خاص چه چیزهایی موردنیاز است؟

  • علاقه‌مندی به علوم مدیریت و بازاریابی (بسیار مهم برای گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات )
  • توان تجزیه‌وتحلیل محیط بازار و داشتن روحیه بالا در شناسایی و نفوذ در آن (مهم برای گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات)
  • علاقه‌مندی به علوم مدیریت و تدوین استراتژی (بسیار مهم برای گرایش استراتژیک)
  • علاقه‌مندی به علوم مدیریت و ایجاد تحول (بسیار مهم برای گرایش مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

گردآوری: مدیرسنتر

Download PDF