معرفی رشته مدیریت دولتی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

به گزارش مدیرسنتر، رشته مدیریت دولتی، اولین بار در سال ۱۳۳۳ تحت عنوان علوم اداری در موسسه علوم اداری زیر نظر دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی برگزار شد. در حال حاضر این رشته در اکثر دانشگاه‌های کشور تحت عنوان مدیریت دولتی و با گرایش‌های مختلف (مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت تحول، مدیریت سیستم‌های اطلاعات، تشکیلات و روش‌ها) در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می‌شود. دوره کارشناسی مدیریت دولتی یکی از دوره‌های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز سازمان‌ها، اداره‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روش‌های علمی در مدیریت است. شرکت‌کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می‌شوند. ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران رده‌های گوناگون با نقش رشته مدیریت در سازمان‌ها و موارد استفاده این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص به‌عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولاً مسئولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده‌دار خواهند شد، است.

برای تحصیل در این رشته به‌طور عمومی چه چیزهایی موردنیاز است؟

  • علاقه‌مندی به مفاهیم و مباحث مدیریتی و اداری (بسیار مهم)
  • قدرت و توان ادراک، تجزیه‌وتحلیل و نهایتاً حل مشکلات مدیریتی
  • کسب مهارت‌های عمومی و تخصصی (زبان، ICDL و …)

برای تحصیل در گرایش مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی به‌طور تخصصی چه چیزهایی موردنیاز است؟

  • علاقه‌مندی به مباحث مدیریتی و منابع انسانی و دلسوزی برای حل آن‌ها (بسیار مهم)
  • قدرت و توان ادراک، تجزیه‌وتحلیل و نهایتاً حل مشکلات مدیریتی منابع انسانی در سازمان

برای تحصیل در گرایش مدیریت مالی دولتی رشته مدیریت دولتی به‌طور تخصصی چه چیزهایی موردنیاز است؟

  • علاقه‌مندی به مفاهیم و مباحث مدیریتی و مالی و بودجه (بسیار مهم)

برای تحصیل در گرایش مدیریت تحول رشته مدیریت دولتی به‌طور تخصصی چه چیزهایی موردنیاز است؟

  • داشتن روحیه نوگرایی و ایجاد تحول

برای تحصیل در گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعات رشته مدیریت دولتی به‌طور تخصصی چه چیزهایی موردنیاز است؟

  • آشنایی عملی با نحوه استقرار سیستم‌های اطلاعاتی و بانک‌های اطلاعاتی
  • قدرت متقاعدسازی مدیران برای پیاده‌سازی طرح‌ها

 

گردآوری: مدیرسنتر

Download PDF