با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

تصاویر نخبگان مدیریت بزودی در جای اختصاصی خود قرار خواهد گرفت.

دکتر سید علی اکبر افجه ای

دکتر احمد روستا

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه استادی

استاد برجسته گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
 دکترای رهبری و رفتار انسانی و مدیریت و توسعه سازمانی از دانشگاه بین‌المللی ایالات متحده دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه برادفورد انگلستان
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل
دکتر عبدالحمید ابراهیمی
دکتر سید محمد اعرابی
پدر علم بازاریابی در ایران رئیس و عضو هیئت مؤسس انجمن مدیریت استراتژیک
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه استادی دبیر سابق بانک مرکزی و رئیس سابق بیمه مرکزی ایران
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل
دکتر محسن نظری
دکتر اصغر مشبکی اصفهانی
عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس با مرتبه استادی
نویسنده کتب اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مرجع دانشجویان دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه فلوریدای آمریکا
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل
دکتر محمد رضا حمیدی زاده
دکتر هرمز مهرانی
عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی با مرتبه استادی عضو هیئت‌علمی مرکز آموزش های بازرگانی وابسته به سازمان توسعه تجارت ایران
دکترای مدیریت از دانشگاه تهران عضو هیئت‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل
دکتر حسین رحمانسرشت
دکتر طهمورث حسین قلی پور
استاد برجسته کشوری در حوزه مدیریت استراتژیک و عضو هیئت مؤسس انجمن مدیریت استراتژیک عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران با مرتبه استادی
استاد نمونه کشوری در رشته مدیریت در سال ۱۳۸۶ دکترای مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل

Download PDF