با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

تصاویر نخبگان مدیریت بزودی در جای اختصاصی خود قرار خواهد گرفت.

دکتر رضا شباهنگ

محمد قسیم عثمانی

استاد برجسته و مولف کتب متعدد حسابداری

عضو ناظر هیئت رئیسه مجلس دهم و نماینده دوره‌های هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی

دکترای مدیریت بازرگانی با گرایش حسابداری از دانشگاه سیراکیوز نیویورک

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی

دریافت رزومه کامل

دریافت رزومه کامل

دکتر علی ثقفی

دکتر علی پارساییان

پدر علم حسابداری ایران و رئیس انجمن حسابداری ایران

مترجم برجسته علم مدیریت

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه استادی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه استادی

دریافت رزومه کامل

دریافت رزومه کامل

دکتر محمد عرب مازار یزدی

دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با مرتبه دانشیاری

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با مرتبه دانشیاری

دریافت رزومه کامل

دریافت رزومه کامل

 

 

Download PDF