با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

تصاویر سایر نخبگان مدیریت بزودی در جای اختصاصی خود قرار خواهد گرفت.

8 5

دکتر علی رضاییان

پرفسور سید مهدی الوانی

رئیس دانشکده مدیریت و عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی با مرتبه استادی

عضو بازنشسته هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد نمونه کشوری در سال ۱۳۷۷
دکترای مدیریت رفتاری از دانشگاه بین‌المللی ایالات متحده و چهره ماندگار در رشته مدیریت در سال ۱۳۸۵ چهره ماندگار و پدر علم مدیریت دولتی در ایران
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل
دکتر سید رضا سید جوادین حسن دانایی فرد
عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران با مرتبه استادی عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس با مرتبه استادی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل
شمس السادات زاهدی سید محمد مقیمی
استاد نمونه کشوری و رئیس سابق دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران با مرتبه استادی
نخستین بانوی ایرانی حائز مدرک دکترای مدیریت کارشناسی مدیریت دولتی، کارشناسی ارشد مدیریت مالی و دکترای مدیریت از دانشگاه تهران
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل
سهراب خلیلی شورینی سید حسین ابطحی
عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشگاه صنعت نفت عضو شورای عالی انجمن فارغ‌التحصیلان اروپا، آمریکا و اقیانوسیه
عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد نمونه کشوری در سال ۱۳۸۷
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل
آرین قلی پور سید سعید مرتضوی
عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران با مرتبه استادی عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی با مرتبه استادی
دکترای مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تربیت مدرس و دکترای مدیریت سیاستگزاری از دانشگاه تهران
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل

 

 

Download PDF