با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

تصاویر نخبگان مدیریت بزودی در جای اختصاصی خود قرار خواهد گرفت.

دکتر علی اکبر فرهنگی

فوق دکترای ارتباطات سازمانی و عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چهره ماندگار مدیریت رسانه
 دریافت رزومه کامل

Download PDF