با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

تصاویر نخبگان مدیریت بزودی در جای اختصاصی خود قرار خواهد گرفت.

دکتر فتاح شریف زاده

دکتر سید محمد مقیمی

عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دولتی و کارافرینی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه استادی

رئیس كرسي يونسكو درزمینهٔ كارآفريني، تاسيس شده در دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
دکترای مدیریت از دانشگاه ایالتی بین‌المللی فلوریدا عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با مرتبه استادی
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل

 

Download PDF