دریافت شهریه دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ورودی ۹۳ و واحد تهران مرکز با هم اختلاف دارد و شهریه ثابت متفاوتی در این واحدها دریافت می شود.
بنا بر این گزارش دانشجویان ورودی ۹۳ دکتری دانشکده هنر معماری تهران، نسبت به دانشجویان همان مقطع در علوم و تحقیقات شهریه ثابت بیشتری پرداخت می‌کنند.
شهریه ثابت رشته فلسفه هنر مقطع دکتری تخصصی در دانشکده هنر معماری تهران مرکز ورودی‌های۹۳ در نیمسال اول، با واحد علوم و تحقیقات تهران ورودی‌های نیمسال اول سال ۹۳ برای یک رشته همسان و دارای یک کُد، اختلاف قابل توجهی دارد.
دانشجویان ورودی۹۳ این مقطع در دانشکده هنر معماری تهران مرکز، مبلغ پانزده میلیون و ۱۰۶ هزار و ۵۴ ریال شهریه ثابت نسبت به دانشجویان همان مقطع با رشته یکسان در واحد علوم و تحقیقات ورودی سال ۹۳ بیشتر پرداخت می‌کنند.
شهریه ثابت دانشجویان علوم و تحقیقات ۳۰ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۴۲۰ ریال و شهریه ثابت دانشجویان واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد ۴۵ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۴۷۴ ریال است.
براساس این گزارش، این شرایط در حالی است که چندی قبل نیز خبری مبنی بر دریافت مبلغی حدود ۸۰ هزار تومان بابت درس وصایای امام خمینی(ره) از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی علوم و تحقیقات دریافت شده است.
شایان ذکر است که مسئولان این دانشگاه تأکید کرده‌اند که درس وصایای امام خمینی (ره) بدون دریافت شهریه در این دانشگاه ارایه می‌شود.
مستندات دریافت این شهریه‌ها در خبرگزاری فارس موجود است.

گردآوری: ModirCenter.com

Download PDF