با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

 

پرسشنامه‌های سنجش مهارت‌های مدیریتی تحت وب

پرسشنامه‌های مربوط به مقالات و پایان‌نامه‌های حوزه مدیریت

فرم درخواست و سفارش پرسشنامه مدیریتی ناموجود در سایت

فرم تحویل پرسشنامه مدیریتی جدید و کسب امتیاز توسط کاربران

Download PDF