چارت درسی رشته مدیریت بازرگانی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی به شرح زیر است:

 • اصول حسابداری ۱ و ۲
 • ریاضیات و کاربردان در مدیریت ۱ و ۲
 • آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ و ۲
 • مبانی مدیریت اسلامی الگوهای آن
 • اقتصاد خرد
 • حقوق اساسی
 • مبانی سازمان و مدیریت
 • کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
 • اقتصاد کلان
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • تحقیق در عملیات ۱ و ۲
 • زبان عمومی
 • زبان تخصصی ۱ و ۲ و ۳ و ۴
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت مالی ۱ و ۲
 • روش تحقیق در مدیریت
 • پول و ارز و بانکداری
 • تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم
 • توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
 • حسابرسی ۱
 • حسابداری صنعتی ۱
 • سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی
 • بازرگانی بین‌الملل
 • بازاریابی و مدیریت بازار
 • معارف اسلامی
 • حقوق بازرگانی
 • مدیریت تولید
 • سیستم‌های خرید، انبارداری و توزیع
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت
 • بازاریابی بین‌الملل
 • سیاست‌های پولی و مالی
 • حقوق بارزگانی بین‌الملل
 • بهره‌وری و تجزیه‌وتحلیل آن در سازمان
 • روانشناسی کار

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد گرایش‌های مدیریت بازرگانی

جمع تعداد واحدهای درسی گرایش‌های این رشته ۳۲ واحد بوده و ۴ واحد از آن مربوط به پایان‌نامه است. تمامی درس‌های این گرایش دو واحدی بوده و دانشجو باید ۱۴ درس دانشگاهی را بگذراند. از مجموع درس‌های این رشته ۴ واحد درس مدیریت پیشرفته، ۴ واحد تحلیل آماری و تحقیق در عملیات و مابقی آن دروس اختصاصی این رشته درزمینهٔ آشنایی با تجارت و کسب‌وکار، مباحث استراتژیک سازمانی و مدیریت بازار می‌باشند.

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه به شرح زیر است:

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • بازارشناسی و مسائل بازاریابی
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • حسابداری مدیریت
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • اقتصاد مدیریت
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته
 • ریسک و بیمه
 • بیمه اتکایی
 • حسابداری شرکت‌های بیمه
 • سمینار در مدیریت بیمه

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی به شرح زیر است:

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • بازارشناسی و مسائل بازاریابی
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • حسابداری مدیریت
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • اقتصاد مدیریت
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته
 • اقتصاد بازرگانی ایران
 • بازارها و نهادهای مالی
 • مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها
 • سمینار در بازرگانی داخلی

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول به شرح زیر است:

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • بازارشناسی و مسائل بازاریابی
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • حسابداری مدیریت
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • اقتصاد مدیریت
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته
 • روش‌های تحقیق در رفتار سازمانی
 • نظریه و فرایند تحول سازمانی
 • نظریه‌ها و فرایند ارتباطات سازمانی
 • سمینار در مسائل رفتاری

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین‌الملل

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین‌الملل به شرح زیر است:

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • بازارشناسی و مسائل بازاریابی
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • حسابداری مدیریت
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • اقتصاد مدیریت
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته
 • حقوق بازرگانی بین‌المللی
 • مدیریت صادرات و واردات
 • سازمان‌های پولی و مالی بین‌الملل
 • سمینار در مسائل بازرگانی بین‌المللی

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی به شرح زیر است:

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • بازارشناسی و مسائل بازاریابی
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • حسابداری مدیریت
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • اقتصاد مدیریت
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته
 • تحقیقات بازاریاب
 • بازاریابی صنعتی
 • رفتار مصرف‌کننده
 • سمینار در مسائل بازاریابی

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی به شرح زیر است:

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • بازارشناسی و مسائل بازاریابی
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • حسابداری مدیریت
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • اقتصاد مدیریت
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته
 • مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها
 • بازارها و نهادهای مالی
 • حقوق بازرگانی
 • سمینار در مدیریت مالی

 

گردآوری: مدیرسنتر

Download PDF