چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی رشته مدیریت بیمه

 

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی رشته مدیریت بیمه به شرح زیر است:

تعداد کل واحدها: ۱۳۶ واحد
دروس عمومی: ۲۰ واحد
دروس پایه و اصلی: ۷۱ واحد
دروس اختصاصی: ۴۳ واحد
دروس عمومی رشته مدیریت بیمه

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
دو درس از دروس مبانی نظری اسلام ۴ ادبیات فارسی ۳
یک درس از دروس اخلاق اسلامی ۲ زبان عمومی ۳
یک درس از دروس انقلاب اسلامی ۲ تربیت‌بدنی ۱ ۱
یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی ۲ تربیت‌بدنی ۲ ۱
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی ۲ جمع ۲۰


دروس پایه و اصلی

نام درس نام درس
مبانی سازمان و مدیریت اصول حسابداری ۱ و ۲
آمار و کاربرد آن در مدیریت ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ و ۲
اقتصاد خرد کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
روش تحقیق در مدیریت اقتصاد کلان
مدیریت رفتار سازمانی تحقیق در عملیات ۱ و ۲
حقوق تجارت مدیریت منابع انسانی
توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی مبانی جامعه‌شناسی
حسابرسی ۱ حسابرسی صنعتی ۱
پول و ارز و بانکداری روانشناسی عمومی
حقوق و مقررات مدنی مدیریت مالی ۱

 

دروس اختصاصی رشته مدیریت بیمه

نام درس نام درس
اصول بیمه سازمان و مدیریت شرکت‌های بیمه
بیمه اشخاص ۱ و ۲ بیمه اموال ۱ و ۲
مدیریت ریسک و بیمه حسابداری شرکت‌های بیمه
حقوق بیمه بیمه‌های اتکایی
زبان تخصصی بیمه ۱ و ۲ بازاریابی و مدیریت بازار
بیمه مسئولیت اسناد معاملات تجاری
حقوق دریایی بیمه‌های مهندسی (تمام خطر)

 

گردآوری: مدیرسنتر

Download PDF