چارت درسی رشته مدیریت صنعتی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی:

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی به شرح زیر است:

 • اصول حسابداری ۱ و ۲
 • ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ و ۲
 • آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ و ۲
 • مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
 • اقتصاد خرد
 • حقوق اساسی
 • مبانی سازمان و مدیریت
 • کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
 • اقتصاد کلان
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • تحقیق در عملیات ۱ و ۲ و ۳
 • زبان عمومی
 • زبان تخصصی ۱ و ۲ و ۳ و ۴
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت مالی ۱
 • روش تحقیق
 • روانشناسی صنعتی
 • حسابداری صنعتی ۱ و ۲ و ۳
 • مدیریت تولید
 • بازاریابی و مدیریت بازار
 • روابط صنعتی
 • تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم‌ها
 • بازاریابی بین‌الملل
 • بهره‌وری و تجزیه‌وتحلیل آن در سازمان‌ها
 • رهبری
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت
 • کنترل کیفیت آماری
 • سیستم‌های خرید، انبارداری و توزیع
 • کنترل پروژه
 • طرح‌ریزی تعمیرات و نگهداری
 • کارسنجی و روش سنجی
 • مدیریت کارخانه
 • حفاظت صنعتی
 • بررسی اقتصادی طرح‌های صنعتی

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات به شرح زیر است:

 • بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک صنعتی
 • مدیریت تولید پیشرفته
 • کاربرد تئوری تصمیم‌گیری در مدیریت
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • حسابداری مدیریت
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • برنامه‌ریزی غیرخطی
 • مدل‌سازی ریاضی
 • سیستم‌های صف
 • اصول شبیه‌سازی

 

چارت درسی و واحدهای درسی  مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات به شرح زیر است:

 • بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک صنعتی
 • مدیریت تولید پیشرفته
 • کاربرد تئوری تصمیم‌گیری در مدیریت
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • حسابداری مدیریت
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها
 • مدیریت انتقال تکنولوژی
 • مدیریت کیفیت و بهره‌وری
 • سمینار در مدیریت صنعتی

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی به شرح زیر است:

 • بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک صنعتی
 • مدیریت تولید پیشرفته
 • کاربرد تئوری تصمیم‌گیری در مدیریت
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • حسابداری مدیریت
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • تصمیم‌گیری در مسائل جاری
 • مدیریت سرمایه‌گذاری
 • سازمان‌های پولی و مالی
 • سمینار در مسائل مدیریت مالی

 

گردآوری: مدیرسنتر

Download PDF