چارت درسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات (مقطع کارشناسی ارشد)

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم‌های اطلاعات پیشرفته

 

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم‌های اطلاعات پیشرفته به شرح زیر است:

 

 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت منابع اطلاعاتی
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • تحلیل و طراحی سیستم‌های ساختاریافته
 • سیستم‌های مدیریت بانک‌های اطلاعاتی
 • سیستم‌های معین تصمیم‌گیری و خبره
 • فن‌آوری اطلاعات
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های خبره
 • سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری
 • منطق فازی و هوش مصنوعی
 • سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش نظام کیفیت فراگیر

 

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش نظام کیفیت فراگیر به شرح زیر است:

 

 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت منابع اطلاعاتی
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • تحلیل و طراحی سیستم‌های ساختاریافته
 • سیستم‌های مدیریت بانک‌های اطلاعاتی
 • سیستم‌های معین تصمیم‌گیری و خبره
 • فن‌آوری اطلاعات
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • مدیریت کیفیت فراگیر TQM
 • مهندسی رویه‌های اجرایی و ابزار طراحی فرایندها
 • استانداردهای مدیریت کیفیت فراگیر ISO9000
 • نقش فن‌آوری اطلاعات در تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

 

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی به شرح زیر است:

 

 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت منابع اطلاعاتی
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • تحلیل و طراحی سیستم‌های ساختاریافته
 • سیستم‌های مدیریت بانک‌های اطلاعاتی
 • سیستم‌های معین تصمیم‌گیری و خبره
 • فناوری اطلاعات
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان
 • مهندسی نرم‌افزار به کمک کامپیوتر (CASE)
 • موارد علمی سیستم‌های اطلاعاتی
 • روش‌شناسی ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی
 • مدل‌سازی اطلاعات سازمان

 

گردآوری: مدیرسنتر

 

Download PDF