چارت درسی رشته مدیریت مالی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی رشته مدیریت مالی

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی رشته مدیریت مالی به شرح زیر است:

 • مدیریت مالی
 • پول و ارز بانکداری
 • بازاریابی و مدیریت بازار
 • مدیریت استراتژیک
 • اقتصادسنجی مالی
 • ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی
 • آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی
 • توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
 • حقوق بازرگانی
 • حسابداری صنعتی
 • اصول مدیریت مالی
 • مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری
 • مدیریت مالی در ایران
 • نهادهای پولی و مالی
 • نهادهای پولی و مالی بین‌الملل
 • مبانی مهندسی مالی
 • بازار پول و سرمایه
 • مبانی ریسک و مدیریت بیمه
 • برنامه‌ریزی مالیاتی
 • قراردادهای بیمه
 • متون مالی
 • مبانی بانکداری و مدیریت بانک.

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی به شرح زیر است:

 

 • تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی
 • مدیریت مالی پیشرفته
 • بررسی موارد خاص در مدیریت مالی
 • حسابداری مدیریت
 • بازار پول و سرمایه
 • مدیریت سرمایه‌گذاری و ارزیابی اوراق بهادار
 • سازمان‌های پولی و مالی
 • مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت
 • پژوهش عملیاتی پیشرفته
 • سمینار مالی
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • اقتصاد مدیریت

 

گردآوری: مدیرسنتر

Download PDF