چارت درسی رشته مدیریت کارآفرینی (مقطع کارشناسی ارشد)

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی به شرح زیر است:

 

دروس اصلی (۱۸ واحد)

این رشته دارای ۱۸ واحد درس اصلی (۹ درس ۲ واحدی) به شرح زیر است:
تئوری‌های مدیریت پیشرفته، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تئوری‌های کارآفرینی، تشخیص فرصت‌های کارآفرینی، طراحی و تدوین طرح کسب‌وکار، کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، تحلیل محیط کسب‌وکار، مدیریت استراتژیک کارآفرینی.

دروس تخصصی (۸ واحد)

دروس تخصصی بر اساس نوع گرایش و به صورت زیر تعیین می‌شود:

دروس تخصصی گرایش کسب‌وکار جدید
ایجاد و استقرار کسب‌وکار، توسعه محصول جدید، مدیریت کسب‌وکارهای کوچک، مدیریت زنجیره تأمین.

دروس تخصصی گرایش فناوری
کارآفرینی در فناوری‌های نوین، مدیریت تحقیق و توسعه، بهره‌برداری از فرصت‌های علم و فناوری، طراحی محصول.
دروس تخصصی گرایش سازمانی

کارآفرینی سازمانی، کسب‌وکار بین‌المللی، فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی، مدیریت فرآیند و اجرای پروژه‌های کارآفرینی.
دروس تخصصی گرایش بخش عمومی

کارآفرینی دانشگاهی، سیاست‌گذاری توسعه کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی، آموزش و ترویج کارآفرینی.
دروس تخصصی گرایش گردشگری
بازاریابی در گردشگری، سیستم‌های اطلاع‌رسانی و حقوق گردشگری، زنجیره تأمین در گردشگری، ایجاد کسب‌وکار در گردشگری.
دروس تخصصی گرایش خدمات کشاورزی
ایجاد کسب‌وکارهای خدماتی کشاورزی، بازاریابی خدمات کشاورزی، فناوری‌های نوین در کسب‌وکارهای کشاورزی، زنجیره تأمین در کشاورزی.
دروس تخصصی گرایش فناوری اطلاعات
زنجیره تأمین الکترونیکی، فرآیندهای کسب‌وکار در فناوری اطلاعات، بازاریابی الکترونیکی، تجارت و کسب‌وکارهای الکترونیکی.
دروس تخصصی گرایش  MBA
مدیریت فرآیند و اجرای پروژه‌های کارآفرینی، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، مدیریت کیفیت، بازاریابی مالی و محصول.
دروس تخصصی گرایش بین‌الملل
فرصت‌های کارآفرینی بین‌الملل، ارتباطات بین‌الملل و کارآفرینی، مدیریت بین فرهنگی و بین‌المللی، تجارت و بازاریابی بین‌الملل.
دروس تخصصی گرایش آموزش عالی
کارآفرینی دانشگاهی، بهره‌برداری از فرصت‌های علم و فناوری، مدیریت دانشگاه، کیفیت و ارزشیابی در آموزش عالی.
دروس تخصصی گرایش توسعه
برنامه‌ریزی یکپارچه توسعه ملی بخشی منطقه‌ای محلی، مزیت رقابتی ملی منطقه‌ای، نظارت و ارزشیابی توسعه، توسعه فرصت‌های کارآفرینی.
دروس تخصصی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
ترویج کارآفرینی، ارزشیابی آموزش کارآفرینی، روش‌های تدریس و یادگیری کارآفرینی، تربیت مربیان کارآفرینی.
دروس تخصصی گرایش کسب‌وکار الکترونیکی

کسب‌وکار الکترونیک، بازاریابی الکترونیک، تجارت الکترونیک، مدیریت پروژه‌های کسب‌وکار الکترونیک.

دروس جبرانی

لازم به ذکر است، ازآنجاکه داوطلبان پذیرفته‌شده در مقطع کارشناسی ارشد، فارغ‌التحصیلان رشته‌های متفاوت هستند، گروه آموزشی بر اساس ارزیابی از وضعیت دانشجو ممکن است گذراندن یک یا چند واحد جبرانی را برای هر یک از داوطلبان اجباری تشخیص دهد. درصورتی‌که دانشجو این دروس را نگذرانده باشد به‌عنوان پیش‌نیاز قبل از شروع دروس کارشناسی ارشد باید این دروس را با موفقیت بگذراند. علاوه بر این نمره واحدهای جبرانی، در معدل کل منعکس نمی‌شود ولی درهرحال نباید از ۱۴ پایین‌تر باشد.

از بین دروس زیر برحسب رشته تحصیلی دوره کارشناسی دانشجو، حداکثر تا ۱۸ واحد جبرانی برای دانشجو تعیین می‌شود.

اصول حسابداری، مدیریت مالی، حقوق بازرگانی، مبانی کارآفرینی، کارآموزی، کلیات اقتصاد، بازاریابی و تحقیقات بازار، مبانی کامپیوتر، مدیریت منابع انسانی، اقتصاد کلان، اقتصاد ایران، جامعه‌شناسی روستایی، مدیریت سازمان‌های گردشگری، سامانه‌های اطلاعاتی در صنعت گردشگری، زبان تخصصی، اصول سیستم‌های پویا.
دروس اختیاری

از میان دروس اختیاری دانشجو ملزم است ۴ واحد (۲ درس) را با نظر دانشگاه در طول دوره تحصیلی بگذراند. دانشجویان هر گرایش می‌توانند دروس اختیاری خود را از بین دروس تخصصی گرایش‌های دیگر انتخاب نمایند.

مدیریت کسب‌وکار در اسلام، مدیریت بین فرهنگی، تحلیل محیط کسب‌وکار بین‌الملل، اقتصاد مدیریت، مدیریت تأمین و عملیات، جهانی‌سازی و رشد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، مدیریت تیم‌های کارآفرینی، تخصیص منابع و سرمایه انسانی، توانمندسازی کارآفرینانه زنان و جوانان روستایی، اقتصاد دیجیتالی و جامعه دیجیتالی، روش تحقیق در کارآفرینی، سمینار در کارآفرینی، بازاریابی خدمات، الگوهای تصمیم‌گیری کارآفرینان.

 

گردآوری: مدیرسنتر

Download PDF