با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

 

با توجه به این‌که بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، کلیه نهادهای مالی اعم از شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی،  پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، مطابق مقررات فعلی حاکم بر بازار سرمایه تصدی برخی از سمت‌ها در این نهادهای مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به این نهادها، منوط به استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهینامه‌ها خواهد بود. به‌عنوان‌مثال معامله گران اوراق بهادار و کالا، معامله گران قراردادهای آتی، مسئولین سبدگردانی، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … در شرکت‌های کارگزاری می‌بایست گواهینامه حرفه‌ای مربوطه را اخذ نموده باشد. لذا کانون متناسب با هر یک از این گواهینامه‌ها دوره آمادگی جهت موفقیت در آزمون‌های آن طراحی نموده است که شرح جزئیات این دوره‌ها، گواهینامه‌ها و آزمون‌های ما به ازای آن به‌تفصیل می‌آید.

 

آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه

آزمون گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه

آزمون گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش

آزمون گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه

آزمون گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار

آزمون گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار

آزمون گواهینامه معامله‌گری بازار سرمایه

آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه (ویژه مدارک حرفه‌ای CFA)

آزمون گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه (ویژه مدارک حرفه‌ای CFA)

 

نکات بسیار مهم:

– در زمان «انتخاب آزمون» و «پرداخت هزینه» به تاریخ و زمان برگزاری آزمون‌ها دقت داشته باشید زیرا امکان شرکت در آزمون‌هایی که به‌طور همزمان برگزار می‌شود وجود ندارد.

– در زمان «انتخاب آزمون» و «پرداخت هزینه» به آزمون‌های پیش‌نیاز و هم نیاز دقت داشته باشید.

– برای شرکت در آزمون اصول بازار سرمایه و معامله‌گری بازار سرمایه ، نیاز به هیچ گواهینامه پیش‌نیازی وجود ندارد، ضمناً آزمون اصول بازار سرمایه می‌تواند با آزمون‌های مدیریت نهادهای بازار سرمایه و کارشناسی عرضه و پذیرش هم نیاز شود. درنهایت آزمون اصول بازار سرمایه پیش‌نیازی برای آزمون‌های تحلیل گری بازار سرمایه، ارزشیابی اوراق بهادار و مدیریت سبد اوراق بهادار خواهد بود. از طرف دیگر آزمون تحلیل گری بازار سرمایه می‌تواند با آزمون‌های ارزشیابی اوراق بهادار و مدیریت سبد اوراق بهادار هم نیاز شود.

– در آزمون‌های هم نیاز، داوطلب تا دو دوره بعدی امکان تحویل مدرک گواهینامه هم نیاز را دارد ولی شرکت در آزمون‌هایی که پیش‌نیاز دارند فقط منوط به داشتن گواهینامه مربوطه است.

– اگر فردی آزمون پیش‌نیاز یک آزمون را نگذرانده باشد اجازه ثبت‌نام در آزمون را ندارد.

– اگر داوطلبی در یکی از آزمون‌های هم نیاز نمره قبولی کسب نکند، حداکثر تا دو دوره آزمون فرصت دارد در آن آزمون مجدداً شرکت کند و نمره قبولی کسب کند. در غیر این صورت آزمون‌های هم نیازی که نمره قبولی اخذ کرده است نیز لغو خواهد شد.

 

Download PDF