چگونه یک سخنرانی خوب ارائه کنیم؟ (مهارت سخنرانی)

 

چه در حضور يك نفر و چه در حضور يك جمعيت پنجاه نفره، مي‌توان بر ترس و خجالت ناشي از سخنراني غلبه كرد.

ارتباط چشمي

طرز ايستادن و حركات بدن

حالت چهره

لباس مناسب

رسا بودن صدا

درگير كردن مخاطب

شوخ طبعي

كنترل اضطراب

صحبت كردن در جمع مهارتي است كه شما مي‌توانيد آن را با تمرين و ممارست بياموزيد.

 

 

برای دریافت توضیحات بیشتر و مشروح پیام، فایل زیر را دانلود کنید.

دانلود فایل کامل چگونه یک سخنرانی خوب ارائه کنیم؟ (مهارت سخنرانی)

 

تهیه و تنظیم: مدیرسنتر

Download PDF