معرفی مدیرسنتر در برنامه کلیک

معرفی مدیر سنتر در برنامه تک شو

در این بخش افتخارات مدیر سنتر قرار می گیرد

responsive-menu
تازه های سایت

فهرست مشخصات و رزومه اساتید برجسته و ممتاز مدیریت در دانشگاه‌های غیرانتفاعی ایران

با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید. عنوان دانشگاه/موسسه گروه نام و نام خانوادگی عضو صفحه اختصاصی فردوس مشهد بازرگانی سعیده باباجانی هیئت‌علمی ورود فردوس مشهد بازرگانی سیدرضا حقی هیئت‌علمی ورود فردوس مشهد MBA فرهاد سعادت نیا هیئت‌علمی ورود فردوس مشهد بازرگانی […]

فهرست مشخصات و رزومه اساتید برجسته و ممتاز مدیریت در دانشگاه‌های پیام نور ایران

با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.   عنوان دانشگاه گروه نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه اختصاصی مرکز تهران غرب علوم اقتصاد اصغر ابوالحسنی استادیار ورود مرکز تهران غرب مدیریت رفتار سازمانی سید علی‌اکبر احمدی استاد ورود مرکز تهران غرب […]

فهرست مشخصات و رزومه اساتید برجسته و ممتاز مدیریت در دانشگاه‌های آزاد اسلامی ایران

با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.   عنوان دانشگاه گروه نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه اختصاصی تهران مرکزی کارآفرینی حسن ادب استادیار ورود تهران مرکزی کارآفرینی امیربیات ترک استادیار ورود تهران مرکزی کارآفرینی علیرضا سلوک دار استادیار ورود تهران […]

فهرست مشخصات و رزومه اساتید برجسته و ممتاز مدیریت در دانشگاه‌های دولتی ایران

با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.   عنوان دانشگاه گروه نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه اختصاصی تهران صنعتی عزت اله اصغری زاده دانشیار ورود تهران صنعتی محمدرضا تقی زاده استادیار ورود تهران صنعتی احمد جعفرنژاد چقوشی استاد ورود تهران […]