دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حذف نمی شود رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی تاکید کرد این کارگروه به فکر حذف دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیست و نگرانی در این خصوص نادرست است .  علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به […]