با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد اساتید برجسته، ممتاز و نخبه داخلی و خارجی مدیریت بدست آورید.

مشخصات و رزومه اساتید برجسته و ممتاز مدیریت در ایران

مشخصات و رزومه اساتید برجسته و ممتاز مدیریت در دنیا

فرم درخواست ثبت یا معرفی استاد جدید

Download PDF