معرفی مدیرسنتر در برنامه کلیک

معرفی مدیر سنتر در برنامه تک شو

در این بخش افتخارات مدیر سنتر قرار می گیرد

responsive-menu
تازه های سایت

سومین کنفرانس چالشهای نوین در مدیریت و کسب و کار

عنوان کنفرانس: سومین کنفرانس چالش‌های نوین در مدیریت و کسب و کار   سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط سازمان مدیریت صنعتی اردبیل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه […]

یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت

عنوان: یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت   یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی […]

کنفرانس بین‌المللی مدیریت کاربردی و چابک‌سازی سازمانی

عنوان کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی   کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس […]

دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری

عنوان کنفرانس: دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری   دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید چمران – سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس […]

پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

عنوان کنفرانس: هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز   هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶ توسط شرکت همایشگران مهر اشراق و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود. با توجه به […]

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه

عنوان کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه   کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی شاندیز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش […]

اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی

عنوان کنفرانس: اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی   اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه ایوانکی- موسسه بین المللی مهد پژوهش ره پویان حقیقت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران -دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی […]

پنجمین همایش سالانه مدیریت و برندسازی

عنوان کنفرانس: پنجمین همایش سالانه مدیریت و برندسازی   پنجمین همایش سالانه مدیریت و برندسازی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط شرکت مهندسی ماه دانش عطران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا […]

اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

عنوان کنفرانس: اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی   اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ توسط شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی نیکان حساب سامان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار […]

کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی

عنوان کنفرانس: کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی   کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیریت دانش شباک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می […]

همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران

عنوان کنفرانس: همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران  همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در تاریخ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ توسط مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و […]

چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

عنوان کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین   چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ توسط شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می‌شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی […]

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

عنوان کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی در تاریخ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار […]

کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات رفتاری و آسیب‌های فرهنگی اجتماعی جامعه

عنوان کنگره: کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات رفتاری و آسیب‌های فرهنگی اجتماعی جامعه   کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات رفتاری و آسیب‌های فرهنگی اجتماعی جامعه در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ توسط مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می‌شود. با توجه به اینکه این همایش […]

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری

عنوان کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری   چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهید بهشتی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می‌شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می‌گردد، کلیه مقالات این […]