با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

 

انجمن‌های علمی دانشجویی مدیریت

انجمن‌های علمی مدیریت زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فرم درخواست ثبت یا معرفی انجمن علمی جدید

Download PDF