با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

 

نمونه سوالات آزمون‌های پیام نور رشته مدیریت به تفکیک گرایش‌ها

نمونه سوالات آزمون‌های پیام نور رشته مدیریت به تفکیک عنوان درس‌ها

نمونه سوالات آزمون‌های پیام نور رشته مدیریت به تفکیک نیمسال‌ها

فرم درخواست و سفارش نمونه سوالات آزمون‌های جدید پیام نور

فرم تحویل نمونه سوالات آزمون‌های جدید پیام نور و کسب امتیاز توسط کاربران

Download PDF