شرکت اروند پلاستیک فعال در صنعت خودرو در نظر دارد برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از افراد واجد شرایط زیر استخدام نماید.

Download PDF