شرکت معتبرپرشین ویژن واقع در تهران برای توسعه نیروی انسانی مورد نیاز خود از افراد واجد شرایط زیر استخدام می نماید.

Download PDF