چگونه رهبری ایده آل باشیم؟

 

شخصیت:  قطعه ای از یک تخته سنگ باشید.

جذبه: تأثیر اول می تواند معامله را جوش دهد.

تعهد: مفهومی که اهل عمل را از رویایی ها جدا می کند.

ارتباط: بدون آن تنها سفر می کنید.

صلاحیت: با داشتن صلاحیت موفق می شوید

شجاعت: شجاع در اکثریت است.

بصیرت: به معماهای حل ناشده پایان بدهید.

توجه: هر چه دقیق تر باشید، موفق تر می شوید.

سخاوت: شمع شما وقتی شمع دیگری را روشن می کند چیزی را از دست نمی دهد.

ابتکار عمل: بدون آن خانه را ترک نکنید.

گوش دادن: برای برقرار کردن ارتباط با دل مردم از گوش هایتان استفاده کنید.

اشتیاق: به استقبال زندگی بروید و آن را عاشقانه دوست بدارید.

 

برای دریافت توضیحات بیشتر و مشروح پیام، فایل زیر را دانلود کنید.

دانلود فایل کامل چگونه رهبری ایده آل باشیم؟

 

تهیه و تنظیم: مدیرسنتر

 

Download PDF